top of page

Velkommen

I forbindelse med bygging av Kakkelovnskroken har vi opprettet en egen naboside hvor dere som nærmeste naboer kan gå inn og finne aktuell informasjon.

Denne siden vil bli oppdatert fortløpende.

Naboinformasjon 1

23/01/23

Lerka Utvikling har som oppdragsgiver og tiltakshaver engasjert STØ Entreprenør som totalentreprenør for utbygging av Kakkelovnskroken 3. Det er planlagt å gå i gang med byggearbeidene i starten av februar med planlagt ferdigstillelse desember 2024.


Under følger en oversikt over arbeidene som vil foregå frem til sommeren 2023:

  • Senking av undergangen ved T-banestasjonen. Det vil etableres en midlertidig gangvei for gående gjennom undergangen.

  • Setting av spunt for å kunne støtte opp byggegropen under utgraving.

  • Utgraving og borttransport av masser.

  • Setting av stålkjernepeler til fjell for å fundamentere bygget.

  • Betongarbeider i kjelleren i form av støping av bunnplate og vegger.
     

Det vil i denne perioden det forventes noe støyende arbeider. Vi skal gjøre vårt beste for at ulempene blir minst mulig for alle berørte parter rundt Kakkelovnskroken 3, og vi ser frem til et godt naboforhold gjennom hele byggeperioden.

 

Ta gjerne kontakt om dere har øvrige spørsmål som omhandler byggeprosjektet. Det blir jevnlig sendt ut informasjonsskriv og for å kunne motta dette på e-post kan det sendes en forespørsel til kakkelovnskroken@stoent.no.

bottom of page