top of page
IMG_5727.jpg

Naboinformasjon 2

11/05/23

Arbeidene med å bygge nye og flotte lokaler til Bydel Grorud er godt i gang.

Frem til sommerferien vil følgende arbeider pågå:

  • Utgraving og borttransport av masser

  • Boring av peler til fjell

  • Støp av betongsåle

  • Etablering av energibrønner for å kunne varme opp bygget med bergvarme.

  • Senking av undergangen ved T-banestasjonen.

IMG_5727.jpg
Utgraving og borttransport av masser
Halve bygget er ferdig utgravd og betongsåle er etablert. I denne delen av bygget blir det kontorlokaler i kjelleren.
IMG_5726.jpg
IMG_5730.jpg
Det bores 250 meter ned til fjell for å hente bergvarme til oppvarming av bygget. Dette er det første borepunktet av totalt 20 stykker.

Vi ønsker alle en god sommer! 

bottom of page