top of page
Bilde1.jpg

Naboinformasjon 3

16/6/23

Vi går inn i den siste uken med boring av energibrønner til Kakkelovnskroken 3.

I forbindelse med vannboringen tilkommer det vann fra grunn som blir ført inn i containere og renseanlegg hvor det blir tilsatt et fellingsmiddel som skiller ut fine partikler.

Når vannet er ferdig renset, føres det videre ut til overvannsnettet.

Vannet testes daglig for å sikre at det er i henhold til VAV (vann- og avløpsetaten) sine kvalitetskrav før utslipp.

Det pågår også arbeid med sveising av avløpsledninger før de skal plasseres under bakken ved hjelp av NoDig-metode kalt styrt boring. Dette er en metode for etablering av ledninger med ingen eller minimalt med graving.

bottom of page